Податок на прибуток підприємств: зміни у звітності та відповідальність платників

0
Виктория Талпа

З 1 січня 2020 року набули чинності зміни до податкової декларації з податку на прибуток. Про основні нововведення та обов’язок платників розповіла начальник Одеського управління Офісу великих платників податків ДПС Вікторія Талпа.

Вікторія Талпа
Вікторія Талпа

Відповідаючи на питання платників щодо новацій у декларації з податку на прибуток, хочемо зазначити, що, в першу чергу, на меті змін — приведення форми Декларації у відповідність із чинними нормами ПКУ та постанови КМУ від 31.10.2018 р.№891, яка, зокрема, скасувала подання звіту про суми податкових пільг. Проте передбачено, що інформація про суми пільг подаватиметься у складі Декларації вже цього року.

Зазнала змін як форма звітності в цілому та було дещо відредаговано окремі додатки.

Так, основну частину Декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

Таблицю «Наявність додатків» основної частини декларації буде доповнено клітинкою для відмітки про наявність нового додатка ПП, а також буде розділено клітинку «ФЗ12»  на дві для відміток про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку чи міжнародними стандартами фінансової звітності.

У Декларації в новій редакції викладено рядок за кодом 26 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 — рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 — рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)), або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)».

До Декларації додано нові рядки:

  • 35 «Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 — 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України»;
  • 36 «Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України»;
  • 37 «Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1 — 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України».

Змін також зазнали додатки РІ, ПН та ВП.

Звертаємо увагу, що у зв’язку зі змінами, внесеними до основної частини декларації, у додатку ВП таблицю 1 доповнено новим рядком 35, в якому відображається сума збільшення податкового зобов’язання, визначеного платником внаслідок порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1 — 142.3 ст. 142, п. 41 підрозділу 4 ПКУ; у таблиці 2 показник рядка 26 викладено у новій редакції.

Крім того, додатком передбачено можливість подання платником податку на прибуток фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється, якщо уточнення показників здійснюється у складі Декларації за будь-який наступний податковий період.

Відповідно, додаток ВП доповнено також таблицею З «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється» та новими виносками «9» та «10» щодо подання уточненої фінансової звітності.

Крім того, у заголовній частині цього додатка при заповненні рядків «Повне найменування нерезидента» та «Місцезнаходження нерезидента» платники зазначається найменування та місцезнаходження нерезидента відповідно до контракту/договору, що дозволяє уникнути непорозумінь щодо мови, якою можуть бути заповнені відомості про нерезидента.

З огляду на зміни, хочемо підкреслити, що оскільки видання Наказу № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з 01.01.2019 року, то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати Декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

Також нагадуємо нашим платникам про важливість своєчасного подання звітності. У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з Декларацією (Звітом) як її невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Тобто, неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток Декларації (Звіту), обов’язок подання яких до контролюючих органів передбачено ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. При цьому нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачено право органів ДПС складати протоколи про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності.

Отже застерігаємо платників не наражати себе на фінансові санкції та подавати звітність з податку на прибуток підприємств вчасно та з урахуванням останніх змін.