З 1 вересня, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 року № 822-ІХ 2020 року, збільшено розмір мінімальної заробітної плати, який встановлено ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» від 14.11.2018 року № 294-IX.

Про наслідки для бізнесу розповіла в.о. начальника Південного управління Офісу великих платників податків ДПС Наталя Гулакова.

Наталя Гулакова

Так, у місячному розмірі, мінімальна зарплата зросла з 4723 грн до 5000 грн, а у погодинному розмірі — з 28,31 грн до 29,20 грн.

Збільшення розміру мінімальної зарплатні призвело до зміни розміру таких показників:

  • розмір мінімального окладу. Підприємствам, у яких мінімальний оклад працівників дорівнює розміру мінімальної зарплати, потрібно підвищити мінімальний оклад таких працівників з 01.09.2020 року до 5000 грн.;
  • мінімальний розмір ЄСВ з заробітної плати та доходів ФОП, самозайнятих осіб та членів фермерського господарства. Нагадаємо, що розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць дорівнює 22% від мінімальної зарплати. Отже, з 01.09.2020 року він становитиме 1100 грн (5000 х 22%), замість 1039,06 грн (4723 х 22%);
  • максимальний розмір ЄСВ, який дорівнює 22% від 15 розмірів мінімальної зарплати. Тобто, з 01.09.2020 року максимальний ЄСВ становить 16500 грн. ((15х5000) х 22%), замість 15585,90 грн;
  • мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства. Нагадаємо, що цей розмір становить 1250 мінімальних зарплат, виходячи із ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства (ст. 14 Закону України від 17.09.2008 року № 514-VI).

Звертаємо увагу що, ті показники, які залежать від мінімальної зарплатні станом на 1 січня поточного року (розмір податкової соціальної пільги; граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга; граничні норми добових на відрядження; розмір єдиного податку для платників єдиного податку 2 групи), залишаться незмінними.

У наслідок підвищенням мінімальної заробітної плати зросли і штрафи за порушення законодавства про працю.

У разі вчинення порушень законодавства про працю, які передбачені ч. 2 ст. 265 КЗпП, роботодавці (юридичні та фізичні особи – підприємці), які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу. Розмір таких штрафів кратний розміру мінімальної заплати, установленої законом на момент виявлення порушення.

Отже :

  • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві ;
  • виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків тягнуть за собою накладання штрафу у 10 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення(з 01.09.2020 року — 50 000 грн).

До юридичних осіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1-3 груп — застосовують попередження.

За повторне протягом двох років із дня виявлення порушення — 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.09.2020 року — 150 000 грн).

За порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі з роботодавця стягується 3 розміри мінімальної зарплатні, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.09.2020 року — 15 000 грн).

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці коштуватиме 2-х розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.09.2020 року це 10 000 грн).

Разом з тим недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, залученим до виконання військових обов’язків потягне за собою застосування фін санкції у 4 розміри мінімальної зарплатні, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.09.2020 року — 20 000 грн).

За недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні підприємство сплатить 3 розміри мінімальної зарплатні, установленої законом на момент виявлення порушення (з 01.09.2020 року — 15 000 грн).

Крім того, за недопущення до проведення перевірки, перешкоджання в її проведенні з питань неоформлених працівників, неповної зайнятості та неповної сплати ЄСВ і податків — 16 розмірів мінімальної зарплатні, установленої законом на момент виявлення порушення (з 01.09.2020 року — 80 000 грн).

Щодо порушення інших вимог трудового законодавства — передбачено штраф в 1 розмір мінімальної зарплатні за кожне таке порушення (з 01.09.2020 року. — 5000 грн), а за повторне протягом року з дня виявлення порушення — 2 розміри мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (з 01.09.2020 року — 10 000 грн).

Підсумовуючи, зазначимо, що зміни до Державного бюджету України на 2020 рік у першу чергу покликані поліпшити життя громадян, які отримують мінімальну заробітну плату та збільшити надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду, забезпечуючи соціальні гарантії для незахищених верств населення.

Наприкінці, варто наголосити, що одним з пріоритетних напрямів у роботі контролюючих органів є упередження порушень законодавства в частині трудових відносин та недопущення нарахування працівникові заробітної плати нижче, або на рівні мінімальної зарплатні. Як результат — дедалі більше роботодавців віддають перевагу офіційним трудовим відносинам та сплачують гідну заробітну плату працівникам. Тож для чесного та прозорого бізнесу підвищення мінімальної зарплатні не буде значним і відчутним.