Одеситам розповіли для чого потрібна судова експертиза

0
Вікторія Талпа

На сьогоднішній день одним із основних важелів управління та дієвим  механізмом у вирішенні судових спорів є судова експертиза. Не завжди суди охоче підтримують позиції податкового органу, але у здійсненні правосуддя високо оцінюють роль та значення судової експертизи.

Під час розгляду справ, докази в яких є суперечливими, а сперечання йде за мільйони або мільярди прихованих прибутків, суди за клопотанням податкового органу вирішують такі складнощі шляхом призначення судової економічної експертизи. Адже від самого початку судову експертизу впроваджували як важливий інструмент правосуддя для винесення правомірного рішення під час розгляду у суді.

Судова економічна експертиза — це процесуальна дія, спрямована на отримання доказів шляхом проведення судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів дослідження об’єктів (первинних документів, облікових регістрів і звітності), які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні.

Основним завданням призначення експертизи є виявлення порушень під час обліку розрахунків з бюджетом суб’єктами підприємницької діяльності, які призводять до значних втрат бюджету.

Вікторія Талпа
Вікторія Талпа

Відповідно до ст.84 Податкового кодексу України, ст.104 Кодексу адміністративного судочинства України, податковому органу надані повноваження щодо можливості проведення економічних експертиз та право подавати до суду висновки експерта, складені на його замовлення.

При оскарженні платниками податків результатів перевірок контролюючого органу, в Одеському управлінні, з метою посилення доказової бази  було запроваджено практику звернення до суду з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи. Так, наприклад, вже у 2018 році по трьох великих підприємствах судами було підтримано клопотання про призначення експертизи на загальну суму позову 136,3 млн.грн.

Позитивним досвідом Одеського управління є справа за позовом ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» на суму 50,8 млн грн., під час розгляду якої суд першої інстанції задовольнив клопотання контролюючого органу щодо призначення судової економічної експертизи та зупинив справу до отримання її результатів. Згодом, при винесенні остаточного рішення, суд взяв до уваги висновки експертів та став на сторону Одеського управління Офісу ВПП ДФС.

Вікторія Талпа впевнена, що з застосуванням практики проведення судово-економічної експертизи, відсоток виграшних справ у судах значно зросте, тому що, судово-економічна експертиза є один із засобів доказування, який сприяє всебічному, повному й об’єктивному дослідженню обставин справи, ухваленню законних та обґрунтованих судових рішень.

Великий досвід ведення судових справ та злагоджена командна робота являються запорукою успіху та досягненням цілі у будь-якій ситуації. Податківці Одеського управління з задоволенням діляться своїм професійним досвідом, і надалі набувають позитивну судову практику та нові прецедентні випадки. А також з впевненістю констатують, що судово-економічна експертиза є ефективним інструментом, який слід використовувати при вирішенні спірних питань між Офісом та платниками податків.