Екотрансформація під призмою інституційної спроможності у м. Одеса: чи всі готові до зеленого курсу?

0

Доки вже понад рік тривають дискусії щодо Європейського зеленого курсу (ЄЗК) та його впливу на Україну, доки заговорюється частина надважливих питань у вузьких колах, що стосуються механізмів реалізації самого курсу, Україна, як держава, відповідає падінням економіки, розростанням корупції, безвідповідальністю, екологічним нігілізмом, та головне – здоров’ям, достатком населення і його відтоком за кордон.

ЄЗК — Зелений пакт для Європи — план досягнення нульового сумарного викиду парникових газів і нульового сумарного забруднення навколишнього середовища шляхом переходу від використання викопних до поновлюваних джерел енергії і сировини в країнах-членах Європейського союзу до 2050 року.

Настав час конкретизувати ці дискусії у напрямку пошуку конкретних ініціатив, які можна і треба просувати вже сьогодні. Такі ініціативи мають бути взаємовигідними для України та ЄС.У таких ініціативах зацікавлена передусім Україна, а отже, саме ми маємо їх пропонувати.

Це стратегічні завдання для держави! А що ж на місцях?

Чи маємо достатню інституційну спроможність, щоб реалізувати всі плани і гучні заяви?

 • З одного боку – екологічна криза і висока смертність через хвороби, викликані станом довкілля.
 • З іншого – економічна криза і падіння добробуту населення.

Без чого не відбудеться екотрансформація на рівні держави?

 • Без екологізації законодавчої бази – це облік екологічних наслідків для держави і населення при прийнятті того чи іншого закону в будь-якій галузі, орієнтація законодавчих і нормативних документів на екологічні проблеми та їхнє попередження (недопущення).
 • Без екологізації податкової системи на основі затвердженого законодавства. Необхідно затвердити податки і податкові ставки таким чином, щоб будь-якому виробнику було максимально вигідно переорієнтувати свою діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи.
 • Без формування об’єктивної необхідності екологізації промислових процесів. Запровадження екологічно чистого виробництва у всіх галузях економіки є необхідною передумовою переходу на шлях сталого розвитку. Технологічна відсталість, велика енерго- та матеріаломісткість всіх галузей спричиняють надмірне забруднення природного середовища та інші форми його деструкції, що негативно впливає на стан здоров’я населення і природно-ресурсний потенціал.
 • Без формування екологічної свідомості суспільства, екологічного виховання й освіти.

Без чого не відбудеться екотрансформаціяна місцевому рівні?

 • Без реальних дій місцевої влади! Чиста вода чи енергоощадність – це потреба конкретної громади чи міста, а не «задача держави». Влада — породження суспільства і вона не діє незалежно від нього. Чиновники завжди спостерігають за тим, чого людям хочеться, і як вони відреагують. В українському суспільстві поки на першому плані стоять потреби у виживанні, безпеці, здобуття базового доходу, а потім вже йдуть більш комплексні проблеми, на кшталт екологічних або духовних.
 • Без планування місцевих програм сталого розвитку, які складені із врахуванням ключових показників ефективності, та забезпечення їх реалізації.
 • Без раціонального використання місцевих ресурсів громади для створення конкурентних переваг, конкурування за інвестиції та кращих робочих місць.
 • Без дотримування балансу інтересів всіх зацікавлених сторін «влади-громадськості-бізнесу-науки».
 • Без забезпечення бажання та спроможності ключових установ пристосовуватись до викликів тощо.

Отже, на що першочергово слід звернути увагу, щоб не допустити колапсу?

 • Екотрансформація невідворотна, а значить треба не тонути в дискусіях, а шукати шляхи зниження тиску на довкілля.
 • Бездіяльність буде дуже дорого коштувати пересічному українцю.
 • Децентралізація дає колосальні можливості для зміни економічної моделі на більш екологічно дружню.
 • Екологізація – процес більш економічно вигідний в довгостроковій перспективі. В короткостроковому вимірі всі дії будуть збитковими.
 • Вже сьогодні варто забезпечити регіони професіоналами, які добре розуміють причино-наслідкові зв’язки, механізми зеленого переходу та залучення «зелених» інвестицій.

Доки невідкладні реформи заговорюються, Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) в партнерстві з Національним центром сталого розвитку та EcobusinessGroup сьомий рік поспіль проводять серію форумів для всіх, хто відповідає за екологізацію підприємств та регіонів!

Людмила Циганок, президент ПАЕУ, зазначає: «Ми акумулювали кращий досвід екотрансформації, зібрали кращих експертів, які роз’яснять всім зацікавленим, де «лежать» колосальні можливості і як проблеми перетворити в можливості, акцентують увагу, як ефективно реалізувати інвестиційні проекти і чому системні і злагоджені дії влади та бізнесу необхідні для покращення добробуту громад, поділяться апробованим досвідом!»

Вже 29-30 липня Всеукраїнський ЕКОБІЗНЕС-ФОРУМ «Зелена економіка: як досягти балансу» у м. Одеса