Українська мова – найбільше культурне надбання нації

Українська мова – найбільше культурне надбання нації

В. фон Гумбольдт писав, що «мова народу — це його дух, i дух народу -це його мова».

Сьогодні, зважаючи на усі складнощі життя та загрози національній безпеці держави, фахівці також зазначають особливу актуалізацію питання розвитку української мови.

Як зазначають мовознавці, важливу роль у держа вівідіграє саме мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові — важлива суть існуваннядержави, її сила і могутність. Без рідної мови не має народу як нації. Поетично і влучно сказав про це відомий письменник Панас Мирний, який назвав мову найдорожчим скарбом народу. Він писав: "Мова — така ж жива істота, як народ, що їївитворив, і коли вінкине свою мову, то вже буде смерть задля його душі, смерть задля всього того, чим він відрізняється від других людей.

Мовна культура — це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованості діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника.

А практика нової доби державотворення, що настала після Революції Гідності, лише посилює прагнення народу і нації до подальшого розвитку національного культурного надбання, серед якого одне з провідних місць займає саме українська мова.

<ОтдыхСтолярная

Sorry, comments are closed for this post.