Одеським бізнесменам розповіли про перехід великого бізнесу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Одеським бізнесменам розповіли про перехід великого бізнесу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

Одеське управління Офісу великих платників податків ДФС нагадує, що у першому кварталі 2019 року в Україні розпочне діяти нова система подання фінансової звітності в електронному форматі, оскільки підприємства, що становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами саме з 2019 року.

Про це розповіла начальник управління Офісу ВПП ДФС Вікторія Талпа.

Виктория Талпа

Виктория Талпа

Перехід на електронне складання та подання звітності дозволить створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому.

Нова система дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі і базуватиметься на поширеному в світі стандарті ІXBRL.

Хочу відмітити, що при переході на МСФЗ в перший рік, наступний за датою переходу, компанія здійснює так звану трансформацію. В першу чергу підприємству необхідно виявити та виправити помилки, допущені в обліку по стандартах бухгалтерського обліку, визначити відмінності між Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку і МСФЗ, які вплинуть на облікову інформацію конкретного підприємства.

Далі вносяться коригування – виправлення облікової інформації з урахуванням ідентифікованих відмінностей між Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку і МСФЗ.

В результаті складаються попередня звітність по МСФЗ, примітки і таблиця переходу від звітності за Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку до звітності по МСФЗ з розкриттям внесених коригувань.

При описі приміток до попередньої звітності обов'язково роблять застереження, що ця звітність протягом наступного періоду може коригуватися у разі виявлення нових помилок і відмінностей, а перша повна звітність буде складена за наступний звітний період.

На сьогоднішній день до Одеського управління надходить звітність по МСФЗ вже від одинадцяти підприємств.

Одним із перших підприємств у Одеському управлінні офісі ВПП ДФС України,   яке подало фінансову звітність за період, що закінчився 30 вересня 2018 року у відповідності до МСФЗ є АТ «Одесаобленерго».

У данній звітності та розшифровках до неї більш чітко виражено принцип превілеювання сутності над формою, чіткіше дотримується принцип обережності, у бухгалтера існує можливість вільніше інтерпретувати облікову інформацію в такому вигляді, як вона зручна для цілей управлінського обліку і для прийняття управлінських рішень.

На даному етапі, ми ще не можемо говорити про результативність. Дані за 2018 рік будуть відображатися в декларації на прибуток в 2019 році. Лише тоді ми зможемо провести порівняльний аналіз, зробити висновки та надати позитивну чи негативну оцінку результатів переходу на МСФЗ як для платників так і для органів фіскальної служби.

Крім того, в Одеському управлінні наголошують, що підприємство, яке перейшло на МСФЗ зобов’язане публікувати фінансову звітність в повному об'ємі разом з аудиторським звітом на своєму веб-сайті.

Вимога про публікацію набуває чинності з 1 січня 2019 року. Це означає, що фінансова звітність за 2017 рік може не публікуватися, а фінансова звітність за 2018 рік разом з аудиторським звітом має бути опублікована до 1 червня 2019 року.

Прозорість ведення бізнесу та доступність інформації в першу чергу приваблює інвесторів. Завдяки залученню інвестиційних коштів з’являється можливість модернізувати, технологічно оновити виробництво, збільшити обсяги та якість випущеної продукції і як результат – збільшити власні доходи. В свою чергу, для держави – це стимулювання сприятливого інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури, економіки та додаткові надходження до бюджету.

Підводячи підсумки сказаного вище, хочу підкреслити те, що введення МСФЗ сприяє ефективнішому державному регулюванню фондового ринку і ринку фінансових послуг, дозволяє «очистити» їх від недобросовісних учасників, а також тих компаній, показники яких не відповідають встановленим фінансовим нормативам, захистити інвесторів.


Столярная
Полеты над ОдессойХостинг в Украине

Sorry, comments are closed for this post.